Studio

MusikkStudio

Musikkproduksjon


Vårt stasjonære musikkstudio jobbes det med i disse dager. Men mangler litt før dette er helt på plass.

Mer informasjon om dette kommer.Vårt mobile musikkstudio er nå på plass og oppe å går.


Dette er et musikkstudio som vi også kan reise rundt med. Dette betyr at vi kan også komme dit du / dere er. Kontakt oss for mer informasjon -Løsninger-Priser med mer.


Det vil også etter hvert komme en komplett oversikt på denne siden.

Email: post@lyd-musikk.com                                  Telefon: +47 45263360             

Copyright @ All Rights Reserved